BURGER BÒ TRỨNG PHÔ MAI VÒNG

59,000 

1 phần burger bò trứng phô mai vòng

Danh mục:
Xem giỏ hàng

Mô tả

Bao gồm thịt bò, trứng, vòng phô mai, rau tươi, sốt burger 3 Râu