PIZZA HALF-HALF

79,000 

1 Pizza Half – Half

Danh mục:
Xem giỏ hàng

Mô tả

Sự kết hợp đặc biệt giữa Pizza Hải Sản Cao Cấp và Pizza Gà