fbpxCombo

Gà rán

Pizza

Burger

Mỳ ý

Trà trái cây & Soda

Trà sữa & sữa tươi trân châu đường đen

Món ăn kèm